Onze ambities

Via werkplekleren bereiden we studenten en starters zo goed mogelijk voor op het beroep van leraar. We leren hun adequate handelingsstrategieën te ontwikkelen en deze op het juiste moment in te zetten, aan de hand van theorie, praktijk en persoonlijke inzichten. Een team van schoolopleiders, instituutsopleiders, werkplekbegeleiders, coaches en onderzoekscoördinatoren begeleidt dit leerproces.

De zeven kernambities
Onze zeven kernambities vormen het kompas om bovenstaande te bereiken. Deze ambities beschrijven onze visie op leren en opleiden. De eerste twee hebben betrekking op de manier waarop we willen werken en samenwerken binnen Passie voor Leren. De volgende vijf op het leren en de leeromgeving van studenten en starters.

De zeven kernambities van Passie voor Leren

Een stevige basis
Deze ambities vormen de basis voor alle leerprogramma’s van Passie voor Leren en zijn een effectieve manier om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Het realiseren van elke ambitie is een continu proces, waarin we steeds een stap verder komen door verbinding te creëren op en tussen alle niveaus. Daardoor werken we vanuit dezelfde kaders en kunnen we gebruik maken van elkaars expertise.