Leren in een sociale context

Het belang van leren in een sociale context
Uit onderzoek blijkt dat interactie over praktijkervaringen studenten en starters helpt om betekenis te geven aan hun ervaringen. Denk aan samenwerkingen met leerlingacteurs, het tweegesprek met een begeleider en reflectiegesprekken met peers. En aan docentontwikkelteams en leergemeenschappen waarin deelnemers van leerling tot en met ervaren leraar vertegenwoordigd zijn.

Doel bij deze kernambitie:

  • Studenten en starters maken deel uit van een gemeenschap van lerenden.

Zo komt deze kernambitie terug in de leerprogramma’s:

  • Tijdens de leerprogramma’s organiseren we leersituaties zoals hierboven beschreven.

Bron:
Leeferink, H. & Koster, B. (2016). Leren van ervaringen op de werkplek. In: Beijaard, D. (red.). Weten wat werkt; onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders, p. 70-81.