Nieuwe partners

Passie voor Leren staat open voor nieuwe partners. Door deelname van meerdere vo-scholen aan onze academische opleidingsschool garanderen we kwaliteit, kwantiteit, continuïteit, diversiteit en creativiteit in Samen Opleiden binnen de regio. En dragen we bij aan de landelijke en regionale ambitie om 100% opleiden te realiseren binnen Samen Opleiden.

“Een nieuwe partner kietelt je in je eigen denkwijze en aannames.”

Carla Reijnierse, programmaleider

Kwaliteitsbewaking bij uitbreiding partnerschap
Bij uitbreiding van het partnerschap staat behoud van kwaliteit voorop, in termen van het landelijke kwaliteitskader voor samen opleiden en inductie. Daarom hebben we een protocol voor uitbreiding partnerschap. Als de eerste verkenning leidt tot de wederzijdse wens een samenwerking aan te gaan, vindt een reflectie plaats aan de hand van de tool voor kwaliteitsontwikkeling Samen Opleiden en Samen Professionaliseren.

Mede op basis van deze reflectie verduidelijken we als Passie voor Leren onze verwachtingen over de kwaliteit van het samen opleiden en de ontwikkelstappen die nodig zijn om toe te treden als partner. Daarna volgt een eerste samenwerking met de toetredende school als samenwerkingsschool, in een volgende fase als volgschool en uiteindelijk als partner.