Onze visie op onderwijs

De samenleving van de nabije toekomst is steeds minder voorspelbaar. Dit vraagt van leerlingen dat zij leren omgaan met onzekerheden, hun weg leren vinden in een snel veranderende maatschappij en daarin samen met anderen actief en betekenisvol kunnen bewegen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij: iedere leerling is uniek en heeft het recht om ook zo benaderd te worden.

Wat vraagt dit van de scholen?
De hoofdopdracht aan scholen is een leer- en werkplek bieden aan alle leerlingen, voor optimale individuele en sociale ontwikkeling. Leerlingen de kans geven om vanuit mogelijkheden en talenten op ontdekkingstocht te gaan: via individueel en gezamenlijk leren, op basis van eigen vermogen, doelen, interesse, leerstijl en tempo. Naast het ontwikkelen van cognitieve en praktische vaardigheden is het belangrijk dat leerlingen hun sociale vaardigheden uitbreiden, net als algemene intrinsieke vermogens zoals creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap.

Wat betekent dit voor het beroep van leraar?
De toenemende aandacht voor optimale individuele en sociale ontwikkeling van leerlingen is van invloed op het beroep van leraar, dat zich hierdoor verbreedt en verdiept. Naast de klassieke rol van leraar wordt er steeds meer een beroep op die gedaan als begeleider van leerprocessen, coach, mentor en inspirator. De leraar is zelf medelerende.

β€œHet leraarschap is een beroep waarvan je alle aspecten en mogelijkheden niet meteen na het behalen van het diploma in de vingers hebt, maar een beroep waarin je je ontwikkelt.”

Marco Snoek, hoogleraar

Wat betekent dit voor het opleiden?
Onze opdracht is dat zowel studenten als opleiders zich bewust zijn van bovenstaande. Opleiders hebben kennis van nieuwe vaardigheden die gevraagd worden van lerenden, leven deze voor en coachen hierop. Het opleiden en professionaliseren geven we vorm in een doorlopende leerlijn, met verbreding en verdieping op meerdere gebieden, passend bij de fase waarin de lerende zich bevindt.

Het uitgangspunt: leerling, student, school en opleidingsinstituut zijn gelijkwaardige partners en er is congruentie in het leren van leerlingen, studenten, leraren en leidinggevenden. Daarnaast is het belangrijk dat wij als opleidingsschool studenten en starters een betekenisvolle context bieden, om hun handelen in de praktijk te ontwikkelen, te verdiepen met theorie en te verbinden met de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit als leraar.


Bron:
Snoeck, M., de Wit, B., Dengerink, J., van der Wolk, W., van Eldik, S., & Wirtz, N. (Eds.) (2017). Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen.