Wij zijn Passie voor Leren!

Een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende academische opleidingsschool (AOS). Waar we studenten opleiden in een samenwerkingsverband met middelbare scholen en drie lerarenopleidingen, zowel eerstegraads als tweedegraads.

Ons doel?
Het leren van leraren in opleiding én zittende leraren, opleiders en leidinggevenden bevorderen door een krachtige verbinding van theorie en praktijk. Hiervoor ontwikkelen we tools en programma’s, zoals het werkplekleren voor studenten in de diverse stadia van hun lerarenopleiding. Onze focus ligt op ontwikkeling van professionele identiteit, een onderzoekende houding en onderzoekend handelen.

Wij leiden vakbekwame leraren op, die het unieke van iedere leerling erkennen. En die leerlingen alle kansen bieden zich te ontplooien tot verantwoordelijke, zelfbewuste en betrokken wereldburgers.

Missie Passie voor Leren

Wat we doen
Jaarlijks bieden we ruim 280 studenten een leerwerkplek. Het opleiden vindt voor minimaal 40% plaats op de opleidingsscholen, vanuit een nauwe samenwerking tussen opleidingsschool en opleidingsinstituut. Door deze samenwerking combineren we een diversiteit aan (nieuwe) kennis, kunde en contexten, wat bijdraagt aan het leren van komende en zittende leraren.