Samen opleiden

Passie voor Leren is een door het ministerie van Onderwijs erkende academische opleidingsschool. Sinds 2007 bevorderen wij het leren van leraren in opleiding, startende én ervaren leraren, werkplekbegeleiders, opleiders en leidinggevenden. Dat doen we via verschillende leertrajecten, zoals het werkplekleren en het starterstraject.

Actief en betrokken

Leren en samenwerken geven we vorm vanuit onze zeven kernambities. Daarbij ligt de focus op ontwikkeling van professionele identiteit, een onderzoekende houding en onderzoekend handelen. We zijn trots op het diverse activiteitenpalet waarmee we lerenden begeleiden bij hun ontwikkeling. En op de grote betrokkenheid van al onze partners. Samen zetten we ons in voor de leraren van de toekomst, vanuit onze gezamenlijke passie voor leren.

“Op mijn stageschool heb ik het gevoel dat ik écht onderdeel ben van het team!”
Maartje – student WPL HAN

 

 

“Tijdens mijn stage krijg ik de ruimte om mijn rol als leraar te ontdekken.”
Gracel – student WPL HAN