Welkom bij Passie voor Leren!

Passie voor Leren is een partnerschap van:

Scholengroep Rijk van Nijmegen
Metameer
Udens College
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Instituut voor Leraar en School, HAN Masterprogramma’s en ALO)
Radboud Docenten Academie

Deze site geeft toegang tot informatie, documenten en toolboxen voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden en opleiden van studenten en startende leraren. De site is deels interactief. Deelnemers aan werkgroepen kunnen op de onedrive samen aan hun – nog tijdelijke – documenten werken.

Veel materiaal is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Voor een aantal documenten is een inlogcode noodzakelijk. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kan deze aangevraagd worden bij de webbeheerder.