Werkplekleren

Binnen Passie voor Leren ontwikkelen aankomende leraren zich tot startbekwaam docent, met kwalificaties die passen bij de bekwaamheidseisen zoals geformuleerd in de Wet Beroepen in het Onderwijs. Dat doen zij via minimaal 40% direct-werkplekgerelateerd opleidingsonderwijs: het werkplekleren.

Het werkplekleren hebben we samen met onze partners vormgegeven en is continu in ontwikkeling. Zowel de programma’s als de wijze van beoordeling vinden hun basis in onze kernambities en voldoen aan de eisen van de opleidingsinstituten. Met het werkplekleren bevorderen we een krachtige verbinding van theorie en praktijk.

“Collega’s zijn positief over hun rol als werkplekbegeleider. Die werkt als spiegel om te blijven groeien.”

Wil Boezen, schoolopleider

Leertrajecten binnen Passie voor Leren
Werkplekleren is onderdeel van alle leertrajecten voor verschillende doelgroepen binnen Passie voor Leren. Binnen elk traject beslaat het minimaal 40% van het curriculum. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende trajecten, de gemiddelde duur, het gemiddeld aantal studenten dat jaarlijks deelneemt en het aandeel van werkplekleren in het totale curriculum. Via de links kom je bij de specificaties per traject. Meer weten over de specifieke invulling ervan? Klik op de naam van de instituten in het hoofdmenu.

Instituut OpleidingDuurStudentenAandeel werkplekleren
HANVoltijd tweedegraads4 jaar18096 van 240 studiepunten
HAN Deeltijd tweedegraads 2-4 jaar1590 van 240 studiepunten
HANKOP-tweedegraads1 jaar1-328 van 60 studiepunten
HAN Minors½ jaar1-330 studiepunten
HANZorg en Welzijn2-4 jaar1-3205 van 240 studiepunten
HAN Mastertrajecten3 jaar1030 van 90 studiepunten
HANOnderwijsondersteuner1 jaar85 van 120 studiepunten
HAN Eerstegraads LO4 jaar5096 van 240 studiepunten
RDAEenjarige educatieve master1 jaar1530 van 60 studiepunten
RDATweejarige educatieve master2 jaar530 van 120 studiepunten
RDA Educatieve minor½ jaar515 van 30 studiepunten
We gaan uit van een gemiddelde duur en een gemiddeld aantal studenten per jaar.
De opleiding tot onderwijsondersteuner is nieuw. Daarom ontbreekt informatie over het gemiddeld aantal studenten.

Bij de deeltijdtrajecten bieden we maatwerk, dat zoveel mogelijk aansluit op de voltijdopleidingen. De manier van begeleiden, beoordelen en het werken met leerdoelen tijdens het werkplekleren is hetzelfde als bij de voltijdopleidingen