HAN Voltijd tweedegraads lerarenopleidingen

Voltijd tweedegraads lerarenopleidingen HAN Academie Educatie

StudiejaarFaseWerkplekleren  PeriodeDagen wplStudiepunten
Studiejaar 1OriëntatiefaseWPL 1periode 2-3
nov-maart
do. en vrij.15 EC
Studiejaar 2HoofdfaseWPL2 leerjaar 2periode 3-4
feb-juni
ma. en di.15 EC
Studiejaar 3HoofdfaseWPL2 leerjaar 3periode 1-2
sept-jan
di. en do.15 EC
Studiejaar 4EindfaseWPL 3 periode 1-4
sept-juli
ma. en do.30 EC
15 EC
De overige 6 studiepunten vullen studenten individueel en werkplekgerelateerd in, door keuzeactiviteiten als de minor, activiteiten van huiswerkinstituten, het geven van bijles, enzovoort.