HAN Academie Educatie

HAN – Academie Educatie
Via een bachelor van de lerarenopleiding aan de HAN worden studenten opgeleid tot tweedegraads leraar. Met die bevoegdheid mogen zij lesgeven op vmbo, in de onderbouw van havo/vwo en in het beroeps- en volwassenenonderwijs.

Via een masterprogramma halen studenten hun eerstegraads lesbevoegdheid als leraar Engels, economie, wiskunde of Nederlands. Daarna mogen zij ook lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Lees meer op www.han.nl.

HAN Academie Educatie
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen

024 – 353 1501