Ontwikkelen professionele identiteit

Het belang van een eigen professionele identiteit
Leraar worden is veel meer dan het je eigen maken van extern geformuleerde competenties. De leraar die je wil worden en de manier waarop je dat wil leren, komt primair van binnenuit. Het is vooral die persoonlijke kant van iemands professionele identiteit die aanzet tot leren en professionele ontwikkeling.

Doel bij deze kernambitie:

  • Studenten en starters ontwikkelen hun professionele identiteit door antwoord te geven op de vraag: wie wil jij zijn als docent?

Zo komt professionele identiteit terug in de leerprogramma’s:

  • Studenten en starters leren wat professionele identiteit is en waarom het belangrijk is dat je een goed beeld krijgt van wie je bent en wilt worden als leraar.
  • Studenten en starters leren via een doorlopende leerlijn bewust en expliciet werken aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit.
  • Opleiders zetten in op dialoog en coaching met als doel het ontdekken van kernkwaliteiten, overtuigingen, waarden, dominante thema’s en zingeving.
  • Opleiders creëren leersituaties die constructieve spanningen oproepen bij studenten en starters, om hen actief aan te zetten tot het opdoen van bepaalde leerervaringen.

Bron:
Pillen, M., Meijer, P. & Beijaard, D. (2016). Ontwikkeling van professionele identiteit. In Beijaard, D. (Red.), Weten wat werkt. Onderwijs onderzoek vertaald voor lerarenopleiders (pp. 37-45). Meppel: Ten Brink Uitgevers.