Gebruik maken van de eigenheid van diverse leeromgevingen

Het belang van diverse leeromgevingen
Diepgaand leren komt alleen tot stand wanneer een diversiteit aan leersituaties wordt aangegaan. Daarom vinden we het belangrijk om studenten en starters een rijke leeromgeving aan te bieden, voor een brede ontwikkeling tot leraar. Kennismaken met verschillende onderwijsvisies, doelgroepen, niveaus en de diverse kanten van het beroep draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van de eigen professionele identiteit. Ervaring opdoen in uiteenlopende onderwijssettingen zorgt voor een breder perspectief van de lerende en een bredere inzetbaarheid.

Doelen bij deze kernambitie:

  • Studenten en starters doen tijdens het werkplekleren ervaring op in innovatieve onderwijssettingen.
  • Studenten en starters maken kennis met verschillende doelgroepen en niveaus en de daarbij behorende leervragen.
  • Studenten en starters leren in diverse situaties die om durf, creativiteit en pedagogische tact vragen.

Zo komt deze kernambitie terug in de leerprogramma’s:

  • Studenten en starters maken kennis met verschillende onderwijsvisies, doelgroepen en niveaus en de diverse kanten van het beroep.
  • We bieden studenten en starters diverse leersituaties aan die om durf, creativiteit en pedagogisch tact vragen.

Bron:
Ruijters, M. (2012) Double-loop learning – Schön en Argyris. In Ruijters, M. & Simons, R.J., Canon van het Leren, Amsterdam: Boom Uitgevers Amsterdam.