Doelgericht leren vanuit persoonlijke leervragen

Het belang van doelgericht leren
Het leren van het beroep van leraar is in hoge mate een persoonlijk (géén individueel) proces. Om die reden gaan wij uit van de leerbehoefte van het individu: studenten en starters krijgen ruimte om eigen keuzes te maken binnen de kaders van het beroep en de context van het leerprogramma. Daarbij vinden we het belangrijk om lerenden op een doelgerichte manier aan hun eigen ontwikkeling te laten werken, volgens relevante leerdoelen die tot stand komen in overleg met begeleiders.

We stimuleren de zelfregie van studenten en voeren gesprekken in de driehoek student – opleiding – werkplek. Zo komen we tot een samenhangende, persoonlijke leerroute die recht doet aan de leervragen van onze studenten, de eisen van de opleiding en de mogelijkheden van de school.

Doelen bij deze kernambitie:

  • Studenten en starters stellen persoonlijke leerdoelen.
  • Studenten en starters realiseren hun leerdoelen via passende leeractiviteiten binnen een persoonlijke leerroute met ruimte voor eigen keuzes.

Zo komt deze kernambitie terug in de leerprogramma’s:

  • In de leerprogramma’s is er ruimte voor eigen keuzes.
  • In de leerprogramma’s zijn er aanwijsbare momenten waarop studenten en starters met hun begeleiders overleggen over hun persoonlijke leervragen en leerdoelen.
  • Begeleiding en beoordeling vindt plaats in de driehoek student, werkplek en opleiding.

Bron:
Leeferink, H. & Koster, B. (2016). Leren van ervaringen op de werkplek. In: Beijaard, D. (red.). Weten wat werkt; onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders, p. 70-81.