Vanuit congruentie en in
co-creatie werken

Het belang van congruentie en in co-creatie werken
Leraren opgeleid in de context van Samen Opleiden zijn beter voorbereid op het beroep en blijven langer als leraar werkzaam. Door de samenwerking in het partnerschap is het mogelijk een diversiteit aan (nieuwe) kennis, kunde en contexten te combineren, wat een belangrijke bijdrage levert aan het leren van komende en zittende leraren. De samenwerking draagt voor alle partners bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie.

Wij zien leren als een doorlopend proces: van leraar in opleiding tot starter, tot ervaren professional, tot meester. Dit is de reden dat we samenhang beogen tussen alle leeractiviteiten in een doorlopende leerlijn en hier in co-creatie vorm aan geven. Onze visie op leren is doelgroeponafhankelijk en daarom streven we naar eenzelfde aanpak en benadering van leren en opleiden in alle geledingen.

Doelen bij deze kernambitie:

  • Lerarenopleidingen en scholen binnen het partnerschap geven in een doorlopende leerlijn gezamenlijk vorm aan (innovatief) leren en opleiden.
  • Er is congruentie in opleiden van leerlingen, studenten, beginnende en ervaren leraren en teams.
  • Beleidskeuzes binnen Passie voor Leren getuigen van vertrouwen en lef.

Zo komt deze kernambitie terug in de leerprogramma’s:

  • Leerprogramma’s worden in co-creatie vormgegeven.
  • Er is samenhang tussen leeractiviteiten in een doorlopende leerlijn.
  • Er is sprake van structurele toetsing van de leerprogramma’s aan de visie Samen Opleiden en onze eigen visie op leren.

Bron:
Helms-Lorenz, M., Maulana, R., Canrinus, E., Van Veen, K., & Van de Grift, W., (2016). Teaching skills and transition smoothness of teachers educated in professional development schools in The Netherlands. Report of a comparison of secondary pre-service teachers working in professional development schools vs nonprofessional development schools over a period of three years in the Netherlands (Groningen).