Afspraken PvL n.a.v. Corona 19 maart 2020

Met elkaar streven we er als instituten en scholen naar om studievertraging voor onze studenten en leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. Een eerste prioriteit hierbij zijn de leerlingen in de eindexamenjaren en studenten in de afrondende fase. Met een enorme bevlogenheid wordt op de scholen en instituten vorm gegeven aan onderwijs op afstand.

Inventarisatie van de consequenties voor het werkplekleren ten gevolge van de sluiting van de scholen en instituten en de transitie naar onderwijs op afstand laat zien dat de mogelijkheden die we aan onze studenten binnen Passie voor Leren kunnen bieden divers zijn en afhankelijk van de context en de leerdoelen van de student. Maatwerk zal de boventoon voeren in de wijze waarop we hier vorm aangeven. En meer dan ooit zullen we vanuit de bedoeling gemaakte regels en afspraken moeten toetsen en van daaruit handelen, waarbij we binnen landelijke richtlijnen zullen opereren.

Op basis van de inventarisatie en op basis van de richtlijnen van de instituten en scholen maken we voor de duur van de sluiting van de scholen en instituten (dus eventueel ook na 6 april) de afspraken beschreven in de bijlage.

Bijlage: Afspraken PvL i.v.m. corona 19 maart 2020