Afspraken PvL n.a.v. Corona 10 september 2020

Het opleidingsjaar is weer gestart.

Op de VO-scholen wordt weer lesgegeven aan volle klassen.  Op de instituten vinden de eerste fysieke lesmomenten in kleine groepen weer plaats. En dat alles met in achtneming van de landelijke richtlijnen, zoals de 1,5 m afstand-regel voor volwassenen. Deze bijzondere omstandigheden vragen het uiterste van alle organisaties en we komen met regelmaat voor verschillende lastige vraagstukken te staan. Zo ook binnen het Samen Opleiden. Het is goed te merken dat voor ieder het streven om studievertraging voor onze studenten en leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen voorop blijft staan.

De mogelijkheden die we aan onze studenten binnen Passie voor Leren kunnen bieden zijn talrijk, divers én sterk afhankelijk van de schoolcontext en de leerdoelen van de student. Maatwerk zal dan ook in dit nieuwe opleidingsjaar de boventoon blijven voeren in de wijze waarop we hier samen vorm aangeven. Daarbij zullen we alle bestaande regels en afspraken moeten blijven toetsen aan de bedoeling om van daaruit te handelen, waarbij we binnen landelijke richtlijnen zullen opereren.

Op basis van een inventarisatie en op basis van de richtlijnen van de instituten en scholen handelen we vanuit de volgende basis/afspraken beschreven in de bijlage.

Link: Afspraken PvL i.v.m. corona 10 september 2020