Korte impressie workshop gamification voor lio’s.

De workshop gamification was op donderdag 5 oktober bezocht door 13 studenten van zowel de HAN als van de RDA. De studenten mochten in groepjes van 3 à 4 studenten zitten.

Aangezien gamification nog een relatief nieuw begrip is wisten de studenten nog niet veel van het onderwerp. De workshop was kort maar krachtig zoals studenten het omschreven maar ze konden het ook zeer waarderen vanwege de intensieve stage die zij momenteel lopen. Ik ben de workshop gestart met een introductie filmpje over spellen die we spelen met alleen onze gedachten en de wereld om ons heen. Daarna sprak ik over de theorie achter gamification en dit heb ik vervolgens omgezet naar verschillende werkvormen om voorbeelden te geven van gamification. Een mooi voorbeeld was de werkvorm geheugentest waarbij de studenten in groepjes een a4 vel na moesten tekenen door om beurten 20 seconden voor in de klas te mogen kijken naar de afbeelding. Op de afbeelding stonden 17 sporten. Elk groepje mocht 4 keer komen kijken en daarna heb ik een groepje als winnaar uitgekozen die de afbeelding het meest volledig gekopieerd had. Uiteraard zat hier een kleine prijs aan verbonden. Vanwege het competitie element kon ik goed merken dat de studenten zeer enthousiast waren en dat ze graag wilden winnen!

In het laatste gedeelte van de workshop kregen de studenten een opzet voor een ontwerp van gamification zodat zij hun eerste gedachten konden uitwerken en daarmee een lesvoorbereiding konden maken met daarin een gamification ontwerp.

De feedback die ik ontvangen had was zeer positief en daardoor kan ik spreken van geslaagde workshop. Via een evaluatieformulier las ik dat vele studenten graag gamification toe willen gaan passen in hun lessen en dat zij inzien dat gamification een bijdrage kan leveren aan goed en leuk onderwijs.